PadaMu

Membersamai terkembang layar rumahMu

Sayup sayup asmaMu mengudara

Memecah kawanan awan berarak

Membekas jejak-jejak kaki

Diiringi rintik-rintik air

Bertemu mengobat rindu

Berserah terangkat jemari

Berpandang satu tuju

Berucap syukur padaMu